Reklamlar
ANGKOR WAT (1150 Kamboçya) Hakkýnda Bilgiler

ANGKOR WAT (1150 Kamboçya) Hakkýnda Bilgiler » ANGKOR WAT (1150 Kamboçya)   Vietnam, 1989 yýlýnýn eylül ayýnda Kamboçya'dan çekildi. O zamandan beri, bir barýþ planýný uygulamaya

Gönderen Konu: ANGKOR WAT (1150 Kamboçya) Hakkýnda Bilgiler  (Okunma sayısı 3220 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • İleti: 24517
  • Karma: +3/-1
    • Profili Görüntüle
    • Toplist Ekle Site Ekle

ANGKOR WAT (1150 Kamboçya) Hakkýnda Bilgiler
« : Nisan 28, 2011, 02:29:15 ÖS »
ANGKOR WAT (1150 Kamboçya)

 

Vietnam, 1989 yýlýnýn eylül ayýnda Kamboçya'dan çekildi. O zamandan beri, bir barýþ planýný uygulamaya koymaya dair giriþimler oldu ancak bu konuda yavaþ ilerleniyor.  Angkor, Kamboçya'nýn kuzeybatýsýnda, Siemreab kentinin 4 mil kuzeybatýsýndadýr.

 

Hindu mimarisinin dünyadaki en etkileyici örneði, bu dinin doðduðu yer olan Hindistan’da deðil, 12. yüzyýl tanrý-kral II. Suyarvarman'ýn yaptýrdýðý Angkor Wat tapýnaðýnýn bulunduðu Kamboçya'da görülebilir. Hindu tanrýsý  Vishnu'ya adanan yapý, Suyarvarmnan'ýn kendisine özel yaptýrdýðý mabet ve cenaze anýtý. MS 10. - 13. yüzyýl arasýnda krallýðý idare eden Kamboçya'nýn Khmer yöneticileri Vishnu'nun kendi bedenlerinde yeniden doðduðuna inandý. Angkor Wat, kralýn ruhunun dolaþtýðý cennetsi bir saraydý.

Tapýnak bir hendekle çevrili, duvarlarýn dýþýnda da rezervuarlar var. Geometrik ve zarif plan, devasa bir boyutta. Dýþ duvar, 83.610 metre karelik bir alaný içine alýyor. Bina, dýþ duvardaki kapýdan giren  bir ziyaretçinin önünde ihtiþamla yükseliyor. Türbenin kalbinde, 61 metre yüksekliðinde bir kule bulunuyor. Buraya ulaþmak için kapýlardan  ve açýk avlulardan geçmek, merdivenleri çýkmak gerekiyor. Etrafýnda, diðer mabetleri iþaret eden 4 ya da daha fazla kule yer alýyor. Angkor Wat'ýn abartýlý süslemesi, geometrik planýyla tezat oluþturuyor. Taþlara Hindu epiklerinden sahneler oyulmuþ, bereket tanrý ve tanrýçalarý erotik pozlarla tasvir edilirken, Khmer tarihindeki gerçek figürler sütunlarýn üzerinde yüzlerce metre uzayan frizlerde resmedilmiþ. Khmer dans kýz-tanrýça Asparas, en çok ilgi görenlerden biri. Angkor Wat, kütlenin, uzayýn ve geometrik kompozisyonun takdir edildiðini gösteren büyük bir baþarý. Ýnþa teknikleri ve stil limitli olsa da -taþ, tahta özelliklerine sahipmiþ gibi kullanýldý.

O zamanlar kemer ve kubbe de bilinmiyordu- genel görüntü insaný etkisi altýna alýyor.

Ýstikrarý ve korunmayý temsil eden Hindu tanrýsý Vishnu, gücünün külfetini Angkor Wat'a yüklüyordu. 1973'te savaþ kýzýþtýðýnda, bölgeyi idare eden Fransýz arkeologlar buradan ayrýlmaya zorlandý ve buradaki tapýnaklar Khmer  Rouge gizlenme yeri halini aldý (260 kilometrekarelik ortada Angkor Wat'ýn yer aldýðý alanda belki 200 tapýnak bulunuyor). Bugün tapýnaklar kurþun izleriyle dolu ve Kamboçya'yý sivil eyalete çevirme politikasýyla, tanrý ve tanrýçalarýn yüzlerce heykelinin kafasý yok. 20 yýllýk bir ihmalden sonra, muhafaza etme çalýþmalarý yeniden baþlýyor, ancak bunun kötü bir restorasyon olup yapýya daha çok zarar vereceðinden korkuluyor.

Not: Konular İnternet Sitelerinden derlenerek alıntı yapılmıştır.
BilX.Net