Reklamlar
Türkçe Cisco Notları

Türkçe Cisco Notları » FIRAT ÜNİ VERSİTES İ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ cisconun kendi egitim dokumanlarinin turkce cevrisidir simdilik sadece 1.semestr devamini bulursam atarim

Gönderen Konu: Türkçe Cisco Notları  (Okunma sayısı 5302 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • İleti: 24517
  • Karma: +3/-1
    • Profili Görüntüle
    • Toplist Ekle Site Ekle

Türkçe Cisco Notları
« : Nisan 30, 2009, 02:09:12 ÖÖ »
FIRAT ÜNİ VERSİTES İ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

cisconun kendi egitim dokumanlarinin turkce cevrisidir simdilik sadece 1.semestr devamini bulursam atarim

SÖMESTR – 1

İ Ç İ NDEK İ LER
BÖLÜM:1 Sayfa No
1.1 İ nternete Ba ğ lanmak
1.1.1 İ nternet Ba ğ lantısı İ çin Ne Gerekli?.......................................... .................................................. 1
1.1.2 Ki ş isel Bilgisayarların Temelleri……………………………………………………………….2
1.1.3 A ğ Ara yüz Kartı……………………………………………………………………………….6
1.1.4 A ğ Ara yüz Kartı ve Modem Kurulumu…………………………………………………….….7
1.1.5 Dial-up ve yüksek hızda ba ğ lanabilirli ğ e genel bir bakı ş ………………………………………8
1.1.6 TCP/IP Tanımı ve Ayarlanması………………………………………………………………...9
1.1.7 Ping ile Ba ğ lanabilirli ğ i Test Etmek……………………………………………………………9
1.1.8 Web Tarayıcısı ve Plug-in’ler…………………………………………………………………10
1.1.9 İ nternete Ba ğ lanma Problemlerini Giderme…………………………………………………..13
1.2 A ğ Matemati ğ i
1.2.1 Verinin İ kili Gösterimi………………………………………………………………………..13
1.2.2 Bitler ve Baytlar………………………………………………………………………………14
1.2.3 10 Tabanlı Sayı Sistemi………………………………………………………………………14
1.2.4 2 Tabanlı Sayı Sistemi………………………………………………………………………..15
1.2.5 10 Tabanlı Sayıları 8-bit 2 tabalı Sayılara Çevirmek…………………………………………15
1.2.6 8-bit İ ki Tabanlı Sayıları Onluk Tabanda Sayılara Çevirmek………………………………...16
1.2.7 32 bit ikili numaraların 4 noktalı oktet yapıda tanımlanması…………………………………16
1.2.8 Onaltılık Sayı Tabanı…………………………………………………………………………17
1.2.9 Boole ve İ kili Mantık…………………………………………………………………………19
1.2.10 IP Adresleri ve A ğ Maskeleri…………………………………………………………………20
BÖLÜM:2
2.1 A ğ Terminolojileri…………………………………………..………………………………….…22
2.1.1 Veri a ğ ları………………………………………………………………………………………22
2.1.2 A ğ tarihi………………………………………………………………………………………...24
2.1.3 A ğ Cihazları…………………………………………………………………………………….25
2.1.4 Topolojileri……………………………………………………………………………………..29
2.1.5 A ğ Protokolleri…………………………………………………………………………………31
2.1.6 Lokal Alan A ğ ları (LANs)……………………………………………………………………..32
2.1.7 Geni ş Alan A ğ ları (WANs)…………………………………………………………………….33
2.1.8 Metropol Alan A ğ ları (MANs)…………………………………………………………………34
2.1.9 Depolama Alanı A ğ ları (SANs)………………………………………………………………...35
2.1.10 Özel Sanal A ğ lar (VPN)………………………………………………………………………..36
2.1.11 VPN ‘nin Faydaları……………………………………………………………………………..37
2.1.12 İ ntranetler ve Extranetler……………………………………………………………………….38
2.2 Bant Geni ş li ğ i…………………………………………………………………………………...38
2.2.1 Bant Geni ş li ğ inin Önemi……………………………………………………………………….38
2.2.2 Analojiler……………………………………………………………………………………….39
2.2.3 Ölçümü…………………………………………………………………………………………40
2.2.4 Limitleri ………………………………………………………………………………………..41
2.2.5 İş /Zaman Oranı…………………………………………………………………………………42
2.2.6 Veri Transfer Hesabı……………………………………………………………………………43
2.2.7 Dijital ile Analo ğ un Kar ş ıla ş tırılması…………………………………………………………..44
2.3 A ğ Modelleri…………………………………………………………………………………….46
2.3.1 Problemlerin Analizinde Katmanlı Yapının Kullanılması……………………………………..46
II
2.3.2 Veri Haberle ş mesinde Neden Katmanları Kullanırız…………………………………………..47
2.3.3 OSI Modeli……………………………………………………………………………………...48
2.3.4 OSI Katmanları………………………………………………………………………………….49
2.3.5 E ş ten E ş e Haberle ş me……………………………………………………………………………51
2.3.6 TCP/IP Modeli …………………………………………………………………………………..52
2.3.7 Giydirme (encapsulation) i ş leminin detayları……………………………………………………57
BÖLÜM:3
6.1 Bakır Medya…………………………………………………………………………..…………61
6.1.1 Atomlar ve elektronlar………………………………………………………………………..61
6.1.2 Gerilim………………………………………………………………………………………..62
6.1.3 Direnç ve Empedans………………………………………………………………………….62
6.1.4 Akım…………………………………………………………………………………………..63
6.1.5 Devreler……………………………………………………………………………………….64
6.1.6 Kablo Özellikleri……………………………………………………………………………...66
6.1.7 Koaksiyel Kablo………………………………………………………………………………66
6.1.8 STP (Shielded twisted pair – Kalkanlı çift bükümlü) Kablo……………………………….…67
6.1.9 UTP Kablosu………………………………………………………………………………….68
6.2 Optik Medya………………………………………………………………………………71
6.2.1 Elektromanyetik Spektrum……………………………………………………………………71
6.2.2 I ş ı ğ ın I ş ın Modeli……………………………………………………………………………..72
6.2.3 Yansıma……………………………………………………………………………………….73
6.2.4 Kırılma………………………………………………………………………………………...73
6.2.5 Toplam İ ç Yansıma……………………………………………………………………………74
6.2.6 Çok Modlu Fiber………………………………………………………………………………75
6.2.7 Tek Modlu Fiber………………………………………………………………………………78
6.2.8 Di ğ er Optik parçalar…………………………………………………………………………..79
6.2.9 Sinyaller ve Optik Fiberler İ çinde Gürültü…………………………………………………....80
6.2.10 Optik Fiberlerin Yüklemesi Bakımı ve Testi………………………………………………….82
6.3 Kablosuz Medya…………………………………………………………………………..83
6.3.1 Kablosuz Yerel A ğ Organizasyonu ve Standartları…………………………………………...83
6.3.2 Kablosuz Cihazlar ve Topolojileri…………………………………………………………….85
6.3.3 Kablosuz A ğ lar Nasıl İ leti ş im Kurar?............................................ ...........................................88
6.3.4 Birliktelik ve Kimlik Denetimi………………………………………………………………..89
6.3.5 Radyo Dalgalarının ve Mikrodalgaların Spektrumları………………………………………..90
6.3.6 WLAN’larda Sinyaller ve Gürültü……………………………………………………………92
6.3.7 Kablosuz A ğ Güvenli ğ i……………………………………………………………………….93
BÖLÜM:4
4.1 Frekans Tabanlı Kablo Testini çalı ş mak için Ön Hazırlık………………………………..96
4.1.1 Dalgalar ………………………………………………………………………………………….96
4.1.2 Sinüs ve Kare Dalgalar…………………………………………………………………………..97
4.1.3 Üstel ve Logaritmik……………………………………………………………………………...97
4.1.4 Desibel…………………………………………………………………………………………...98
4.1.5 Sinyalleri Zaman ve Frekans Domeninde Görmek………………………………………………99
4.1.6 Zaman ve Frekans Domeninde Analog ve Dijital Sinyaller……………………………………100
4.1.7 Zaman ve Frekans Domeninde Gürültü………………………………………………………...100
4.1.8 Bant Geni ş li ğ i…………………………………………………………………………………..101
4.2 Sinyaller ve Gürültü……………………………………………………………………..102
4.2.1 Bakır ve Fiber Optik Kablo Üzerinden Sinyalleme…………………………………………….102
4.2.2 Bakır Kablodaki Zayıflama Ve Ekleme Kayıpları……………………………………………..103
4.2.3 Bakır Medya Üzerindeki Gürültü Kaynakları………………………………………………….104
4.2.4 Karı ş ıklılık Çe ş itleri……………………………………………………………………………104
4.2.5 Kablo Test Standartları…………………………………………………………………………105
4.2.6 Di ğ er Test parametreleri………………………………………………………………………..106
4.2.7 Zaman Tabanlı Parametreler……………………………………………………………………107
4.2.8 Optik Fiber Kabloların Testi……………………………………………………………………108
4.2.9 Yeni Standartlar………………………………………………………………………………...109
BÖLÜM:5
5.1 Lokal A ğ Kablolaması………………………………………………………………….111
5.1.1 Lokal A ğ Fiziksel Katmanı…………………………………………………………………….111
5.1.2 Kampüste Ethernet……………………………………………………………………………..113
5.1.3 Ethernet medya ve Ba ğ layıcı Gereksinimleri…………………………………………………..114
5.1.4 Medya Ba ğ lantısı………………………………………………………………………………115
5.1.5 UTP Uygulamaları……………………………………………………………………………..115
5.1.6 Tekrarlayıcılar………………………………………………………………………………….119
5.1.7 Çoklayıcılar……………………………………………………………………………………..120
5.1.8 Kablosuz A ğ lar…………………………………………………………………………………121
5.1.9 Köprüler………………………………………………………………………………………...122
5.1.10 Anahtarlamalı Çoklayıcılar……………………………………………………………………123
5.1.11 Kullanıcı Ba ğ lanırlı ğ ı ………………………………………………………………………...125
5.1.12 Noktadan Noktaya Ba ğ lantı…………………………………………………………………...125
5.1.13 İ stemci/Sunucu………………………………………………………………………………...127
5.2 WAN kablolaması………………………………………………………………………………...128
5.2.1 WAN Fiziksel Katmanı………………………………………………………………………...128
5.2.2 WAN Seri Ba ğ lantıları………………………………………………………………………….129
5.2.3 Yönlendiriciler ve Seri Ba ğ lantılar……………………………………………………………..130
5.2.4 Yönlendiriciler ve ISDN BRI Ba ğ lantıları…………………………………………………….132
5.2.5 Yönlendiriciler ve DSL Ba ğ lantıları……………………………………………………………133
5.2.6 Yönlendiriciler ve Kablo Ba ğ lantıları…………………………………………………………..134
5.2.7 Konsol Ba ğ lantılarını Kurmak………………………………………………………………….135
BÖLÜM:6
6.1 Ethernet Temelleri……………………………………………………………………….138
6.1.1 Eternete Giri ş …………………………………………………………………………………..138
6.1.2 IEEE Eternet Adlandırma Kuralları…………………………………………………………….140
6.1.3 Eternet ve OSI modeli………………………………………………………………………….141
6.1.4 İ simlendirme………………………………………………………………………………...…143
6.1.5 Katman 2 Çerçevelemesi……………………………………………………………………….144
6.1.6 Eternet Çerçeve Yapıları………………………………………………………………………..146
6.1.7 Eternet Çerçeve Alanları………………………………………………………………………..147
6.2 Eternet İş lemi……………………………………………………………………………………..148
6.2.1 Medya Eri ş im Kontrolü (MAC)………………………………………………………………..149
6.2.2 MAC Kuralları ve Çakı ş ma Sezme/Geri Çekmesi……………………………………………..150
6.2.3 Eternet Zamanlaması…………………………………………………………………………...150
IV
6.2.8 FCS ve Ötesi……………………………………………………………………………………157
6.2.9 Eternet Otomatik-Anla ş ması…………………………………………………………………...157
BÖLÜM:7
7.1 10-Mbps ve 100-Mbps Eternet………………………………………………………………….159
7.1.1 10-Mbps Eternet………………………………………………………………………………..160
7.1.2 10BASE5……………………………………………………………………………………….161
7.1.3 10BASE2……………………………………………………………………………………….162
7.1.4 10BASE-T……………………………………………………………………………………...163
7.1.5 10BASE-T Kablo Ba ğ lantısı ve Mimarisi……………………………………………………..164
7.1.6 100-Mbps Eternet………………………………………………………………………………165
7.1.7 100BASE-TX…………………………………………………………………………………..166
7.1.8 100BASE-FX…………………………………………………………………………………..167
7.1.9 Hızlı Eternet Mimarisi…………………………………………………………………………167
7.2 Gigabit ve 10-Gigabit Eternet……………………………………………………………………168
7.2.1 1000-Mbps Ethernet……………………………………………………………………………168
7.2.2 1000BASE-T…………………………………………………………………………………...169
7.2.3 1000BASE-SX ve LX………………………………………………………………………….171
7.2.4 Gigabit Eternet Mimarisi…………………………………………………………………….…172
7.2.5 10-Gigabit Eternet……………………………………………………………………………....172
7.2.6 Eternetin Gelece ğ i………………………………………………………………………………173
BÖLÜM:8
8.1 Eternet Anahtarlamaları…………………………………………………………………………..176
8.1.1 Katman 2 Köprülemesi…………………………………………………………………………176
8.1.2 Katman 2 Anahtarlaması…………………………………………………………………….…178
8.1.3 Anahtarlama Operasyonları………………………………………………………………….…179
8.1.4 Gecikme………………………………………………………………………………………...179
8.1.5 Anahtarlama Modları…………………………………………………………………………...179
8.1.6 Kapsayan A ğ aç protokolü………………………………………………………………………180
8.2 Çakı ş ma ve Genel Yayın Grupları…………………………………………………………..……182
8.2.1 Payla ş ılmı ş Medya Çevreleri…………………………………………………………………...182
8.2.2 Çakı ş ma Grupları…………………………………………………………………………….…183
8.2.3 Segmentasyon………………………………………………………………………………..…184
8.2.4 Katman 2 Genel Yayınları…………………………………………………………………...…185
8.2.5 Genel Yayın…………………………………………………………………………………….187
8.2.6 Veri Akı ş ına Giri ş ……………………………………………………………………………...187
BÖLÜM:9
9.1 TCP’ye Giri ş ……………………………………………………………………………………...190
9.1.1 TCP/IP’nin tarihçesi ve gelece ğ i……………………………………………………………….191
9.1.2 Uygulama Katmanı……………………………………………………………………………..191
9.1.3 İ letim Katmanı………………………………………………………………………………….192
9.1.4 İ nternet Katmanı…………………………………………………………………………..……193
9.1.5 A ğ Eri ş im Katmanı……………………………………………………………………………..194
9.1.6 OSI ve TCP/IP Modellerinin Kar ş ıla ş tırılması………….………………...……………………195
9.2 Internet Adresleri………………………………………………………………………………....195
9.2.1 IP Adresleme………..……………………………………………………………………….…195
9.2.2 IPv4 Adresleme…………………………………………………………………………………196
9.2.3 Sınıf A, B, C, D ve E IP Adresleri……………………………………………………………...196
9.2.4 Alt A ğ lara Giri ş ……………………………………………………………………………...…198
9.3 IP Adresi Edinmek…………………………………………………………………………….…198
9.3.1 ARP…………………………………………………………………………………………….198
9.3.2 RARP…………………………………………………………………………………………...199
BÖLÜM:10
10.1 Yönlendirilmi ş Protokoller……………………………………………………………...………201
10.1.1 Yönlendirilebilir ve Yönlendirilmeli Protokoller………………………………………….….202
10.1.2 Yönlendirilmi ş Protokol olarak IP…………………………………………………………….202
10.1.3 Paket Yayılımı ve Yönlendiriciyle Anahtarlama…………………................................ ......….202
10.1.4 İ nternet Protokolü (IP)…………………………………………………………………….…..204
10.1.5 IP Paketlerinin Anatomisi……………………………………………………………………..204
10.2 IP Yönlendirme Protokolü………………………………………………………………………205
10.2.1 Yönlendirmeye Genel Bakı ş ……………………………………………………….………….205
10.2.2 Yönlendirme ile Anahtarlamanın Kar ş ıla ş tırılması………………………………………...…207
10.2.3 Yol Belirlenmesi……………………………………………………………………………....210
10.2.4 Yönlendirme Tabloları………………………………………………………………………...210
10.2.5 Yönlendirme Algoritmaları ve Metrik De ğ erleri……………………………………………...211
10.2.6 IGP ve EGP…………………………………………………………………………..………..212
10.2.7 Durum ve Mesafe Vektörleri………………………………………………………………….213
10.2.8 Yönlendirme Protokolleri……………………………………………………………………..214
BÖLÜM:11
11.1 TCP/IP İ letim Katmanı………………………………………………………………………….216
11.1.1 İ letim Katmanına Giri ş ……………………………………………………………………..…216
11.1.2 Akı ş Kontrolü…………………………………………………………………………………217
11.1.3 Three-way handshake………………………………………………………………………....217
11.1.4 Pencereleme….………………………………………………………………………….…….218
11.1.5 Bilgilendirme………………………………………………………………………………….219
11.1.6 TCP…………………………………………………………………………………………....219
11.1.7 UDP…………………………………………………………………………………………...221
11.1.8 TCP ve UDP Port Numaraları……………………………………………………………..…222
11.2 Uygulama Katmanı…………………………………………………………………………..…223
11.2.1 TCP/IP Katmanına Giri ş ………………………………………………………………………223
11.2.2 DNS………………………………………………………………………………………...…224
11.2.3 FTP ve TFTP……………………………………………………………………………….…224
11.2.4 HTTP……………………………………………………………………………………….…225
11.2.5 SMTP ve SNMP……………………………………………………………………………....226
11.2.6 TELNET……………………………………………………………………………………....227

http://rapidshare.com/files/74649961/ccna1.pdf.htmlNot: Konular İnternet Sitelerinden derlenerek alıntı yapılmıştır.
BilX.Net

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
3755 Gösterim
Son İleti Nisan 30, 2009, 02:09:53 ÖÖ
Gönderen: administrator
0 Yanıt
2740 Gösterim
Son İleti Nisan 30, 2009, 02:10:33 ÖÖ
Gönderen: administrator
2 Yanıt
16835 Gösterim
Son İleti Ekim 24, 2017, 09:25:11 ÖÖ
Gönderen: Yokohamasobo
0 Yanıt
1879 Gösterim
Son İleti Mayıs 02, 2013, 10:06:56 ÖÖ
Gönderen: administrator
0 Yanıt
1484 Gösterim
Son İleti Mayıs 09, 2013, 11:36:38 ÖS
Gönderen: administrator