Reklamlar
Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı » Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan biri de sekinedir. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin

Gönderen Konu: Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı  (Okunma sayısı 1807 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • İleti: 24517
  • Karma: +3/-1
    • Profili Görüntüle
    • Toplist Ekle Site Ekle

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı
« : Kasım 01, 2012, 08:52:14 ÖÖ »


Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan biri de sekinedir. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm Sesini işittim Sayfayı ondan aldım Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum”1

Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz Yarattıklarını gözetler ve denetler Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir Allah kemâl sıfatlar Sahibidir O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir

(19 ayet aşağıda mevcut)

Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir4 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor5

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir

Nasıl Okunur?

1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
2 İstiğfar (7 DEFA)
3 Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
4 Allah-u Ekber (10 DEFA)
5 Altı Esma her ayetle beraber okunacak(19 DEFA)

Yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN"denir ve 1 ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanırsonra tekrar besmele ,6 esma ve 2 ayet okunur19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur

6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN"

1Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
2Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
3Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
4Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime
5Ayet:innallahe kane gafuran rahime
6Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira
7Ayet:innallahe kane semian besira
8Ayet:innallahe kane alimen hakime
9Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe
10Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
11Ayet:ve yen surakellahu nesran azize
12Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn
13Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz
14Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid
15Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
16ayet:Hasbünallâhu veni'mel vekîl
17ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber
18ayet:iyyake na'budü ve iyyake nestain
19Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

Ayetlerin Mealleri

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir
2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir
3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir
4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir
5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir
6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır
7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür
8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir
9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür
10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık
11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin 12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir
13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır
14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır
15- Allah bana yeter O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur
16- Allah bize yeter O ne güzel vekildir
17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez
18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz
19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun
Allah kabul etsin


Okunuşu:
Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber
Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber
Bismillahirrahmanirrahim*
Ferdun hayyun kayyumun hakemün adlün kuddusun*Seyec’alüllahü ba’de üsri yusra* ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum* Ve innellahe biküm le raufur rahiym* İnnellahe kane tevvaben rahiym* İnnellahe kane ğafuran rahiym* Fe innellahe kane afüvven kadir* İnnellahe kane semian basiyr* İnnellahe kane aliymen hakiym* İnnellahe kane aleyküm rakiyb* İnne fetehna leke fethan mübiyna* Ve yensürakellahü nasran aziyze* İnne hizbellahi hümül ğalibun* İnnellahe hüvel kaviyyul aziyz* İnnellahe hüvel ğaniyyul hamiyd* Hasbiyellahu la ilahe illa hu* Hasbünellahu ve ni’mel vekiyl* La yahzünühümül fezaül ekber(19 defa)* İyyake na’budü ve iyyake nestain* Velhamdü lillahi rabbil alemiyn*

netten alıntı..Not: Konular İnternet Sitelerinden derlenerek alıntı yapılmıştır.
BilX.Net