ASP KONULARIN DEVAMI

En Büyük İslami Forum Sitesi/ASP KONULARIN DEVAMI => Yazı dizimize :Request objesinin Property leri ,RESPONSE OBJECT, Response objesinin Property leri, RESPONSE Objesinin Metodları konuları ile devam

Gönderen Konu: ASP KONULARIN DEVAMI  (Okunma sayısı 2063 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • İleti: 24515
  • Karma: +3/-1
    • Profili Görüntüle
    • Toplist Ekle Site Ekle
ASP KONULARIN DEVAMI
« : Nisan 30, 2009, 04:01:38 ÖS »
Yazı dizimize :Request objesinin Property leri ,RESPONSE OBJECT, Response objesinin Property leri, RESPONSE Objesinin Metodları konuları ile devam ediyoruz.
Request objesinin Property leri
Totalbytes:clientın gonderdigi istemin body kısmında  gonderilen verilerin toplam uzunlugunu belirtir.
Syntax
Counter = Request.TotalBytes
Request objesinin Metodları
Binaryread:POST ile clienttan server’a gönderilmiş veri.Bu veriler SafeArray de tutulur.SafeArray de tutulan bilginin boyutlarıda tutulur.
Syntax
variant = Request.BinaryRead(count)
parametreler:
variant: VT_ARRAY veya VT_UI1 tipinde unsigned bitlerden oluşan bir dizi
count:  client taraftn gelen bilginin okunabilen kısmının uzunlugunu belirtir.
Request.form ile Binaryread aynı sayfa uzerinde çağrılamaz.
RESPONSE OBJECT
Client tarafa çıktı göndermek için kullanılır.
Response objesine ait kolleksiyonlar
Cookies:cookielere değer atamak için kullanılır.Boyle bir cookie yoksa once oluşturulur.
Varsa yeni değer atanır.
Syntax
Response.Cookies(cookie)[(key)|.attribute] = value
Parametreler
cookie :cookie'nin adı
key :opsiyonel bir parametredir. key belirtilmişse , cookie bir dictionary'dir, ve  key 'e değer atanır
attribute
cookie hakkındaki bilgileri tutar buna ait parametreler aşağıdakilerdir:
Domain :Write-only.eğer belirtilmişse cookie yalnızca bu parametre ile belirtilen değerdeki domainlere gonderilir.
Expires :Write-only. cookienin kullanımdan kalktığı tarih.bir değer belirtilmemişse cookie session sonuna kadar geçerli olur.
HasKeys :Read-only. cookienin key' e sahip olup olmadığını belirtir.
Path  :Write-only. Belirtildiği takdirde cookie sadece bu pathdeki istemelre gonderilir. belirtilmemiş ise uygulama path 'i kullanılır.
Secure :Write-only. cookienin guvenli olup olmadıgını belirler.
     Value :key yada attribute'a atanan değer
Şu şekilde bir cookie oluşturulursa
<% Response.Cookies("mycookie")("type1") = "sugar"
   Response.Cookies("mycookie")("type2") = "ginger snap"
%>
Headerda su bilgiler yer alır
Set-Cookie:MYCOOKIE=TYPE1=sugar&TYPE2=ginger+snap
Ornekler
<%
  For Each cookie in Response.Cookies
    Response.Cookie(cookie).ExpiresAbsolute = #July 4, 1997#
  Next
%>
<%
  Response.Cookies("Type") = "Chocolate Chip"
  Response.Cookies("Type").ExpiresAbsolute = "July 31, 2001"
  Response.Cookies("Type").Path = "/"
%>
Response objesinin Property leri
  Buffer
  CacheControl
  Charset
  ContentType
  Expires
  ExpiresAbsolute
  IsClientConnected
  Pics
  Status
1-Buffer:sayfanın tamponlanıp tamponlanmayacağını belirtir.Eğer sayfa tamponlanırsa server tum  scriptlerin çalışması bitmeden yada flush yada end çağrılana kadar client tarafa veri gondermez.Buffer server clienta veri gonderdikten sonra atanmaz.Bu yuzden asp dosyasının ilk satırında belirtilmelidir.
Syntax
Response.Buffer [= flag]
     
     Parametreler
flag :true yada false değerini alır.true ise tamponlama  yapılır false ise yapılmaz.
2-CacheControl
CacheControl ozelliği Private default değeri dikkate almaz.Bu değeri Public yaptığınız zaman,proxy serverlar ASP tarafından olusturulan çıktıyı cache'e atabilirler
Syntax
Response.CacheControl [= Cache Control Header ]
Parametreler:
Cache Control Header :public yada private değerlerini alabilir.
3-Charset:response objesindeki content-type headerına character setini  (örneğin, ISO-LATIN-7) atar.
Syntax
Response.Charset(CharsetName)
Parametreler
CharsetName karakter setini bwlirleyen string
Örneğin;
      the Response.Charset özelliği içermeyen bir asp sayfasındacontent-type su şekilde   olacaktır:
content-type:text/html
     su satır eklenirse
<% Response.Charset= "ISO-LATIN-7" %>
     content-type başlığı şu şekilde olacaktır:
    content-type:text/html; charset=ISO-LATIN-7
4-ContentType
default değeri text/HTML.
Syntax
Response.ContentType [= ContentType ]
     
      Parameters
ContentType :type/subtype şeklinde belirtilir.
örnek
      aşağıdaki örnek content type 'ı  Channel Definition Format (CDF) formatına çevirir
<% Response.ContentType = "application/x-cdf" %>
   sık kullanılan diğer değerler
<% Response.ContentType = "text/HTML" %>
<% Response.ContentType = "image/GIF" %>
<% Response.ContentType = "image/JPEG" %>
<% Response.ContentType = "text/plain" %>
<% Response.ContentType = "image/JPEG" %>
5-Expires:
sayfanın cache'e atılmadan ne kadar sure kalabileceğini belirtir.eğer bir sayfa expire olmadan kullanıcı aynı sayfaya donerse cache'e atılan sayfa gosterilir.
Syntax
Response.Expires [= number]
     
      Parametreler
number :dakika
.asp dosyanız Response.Expires'ı cağırdığı zaman, IIS serverın saatini beliten bir HTTP başlığı oluşturur. client tarafın sistem saati server saatinden daha erken ise (farklı yerlerde olabileceklerinden) parametrenin değerin, 0 yapmak sayfanın expire olmasında hic bir etki göstermeyecektir.  Response.ExpiresAbsolute'i kullanmalısınız.Ek olarak expires ozelliği için negatif bir sayı kullanabilirsiniz
<%Response.Expires = -1 %>
      response hemen expire olacaktır
eğer bir sayfa uzerinde birden çok response.expires kullaılmışsa server bunlardan  en kısa zamana sahip olanı değerlendirecektir.
6-ExpiresAbsolute
ExpiresAbsolute ozelliği browserda cache'e atılan bir sayfanın ne zaman expireolacağı bilgisini saat ve zaman cinsinden belirtir.tarih belirtilmemişse sayfa scriptin çalıştığı günün gece yarısı expire olur.
Syntax
Response.ExpiresAbsolute [= [date] [time]]
Parameters
date :RFC-1123 formatında tarih bilgisi
saat:Expires başlığı gönderilmeden önce bu değer  GMT ye çevrilir.
ExpiresAbsolute birden cok kez kullanılmışsa en erken tarih bilgisine sahip olanı server tarafından değerlendilir.
örnek
<% Response.ExpiresAbsolute=#May 31,2001 13:30:15# %>
7-IsClientConnected
client'ın serverdan bağlantısını kesip kesmediği bilgisini tutar.
Syntax
      Response.IsClientConnected ( )
Örnek
<%  If Not Response.IsClientConnected Then
    Shutdownid = Session.SessionID
    Shutdown(Shutdownid)
  End If
%>
8-PICS
pics-label response header'ına değer ataması yapar.
Syntax
Response.PICS(PICSLabel)
Parameters
PICSLabel
Örnek
<%
Response.PICS("(PICS-1.1 <http://www.rsac.org/ratingv01.html>
labels on " & chr(34) & "1997.01.05T08:15-0500" & chr(34) & " until" & chr(34) & "1999.12.31T23:59-0000" & chr(34) &
" ratings (v 0 s 0 l 0 n 0))")
%>
 satırını içeren asp dosyasına su header eklenmş olur
PICS-label:(PICS-1.1 <http://www.rsac.org/ratingv01.html> labels on "1997.01.05T08:15-0500" until "1999.12.31T23:59-0000" ratings (v 0 s 0 l 0 n 0))
9-Status
Status property serverden gelen status line değeridir. Status değerleri HTTP olarak tanımlanırlar.
Syntax
Response.Status = StatusDescription
Parameters
StatusDescription :3 dijitlik status kodunu ve bu koda ati kısa  bir açıklamayı içeren bir string değerdir.örneğin 310 Move Permanently.
Örnek:
<% Response.Status = "401 Unauthorized" %>
RESPONSE Objesinin Metodları
1-AddHeader
AddHeader metodu bir HTML başlığı ekler.Bu metod her zaman yeni bir başlık ekler yani olan bir başlık ile yer değiştirmez. Eklenen bir başlık bir daha kaldırılamaz
Syntax
Response.AddHeader name, value
     
     Parameters
name :yeni başlık değişkenin adı.
     value :başlıkta  tutulan değer
Bir ad karmaşasını engellemek icin name parametresi altçizgi ( _ ) içermemelidir. Server.varibles kolleksiyonu başlıklar içinde bu karakteri tire ( - ) olarak algılar.
<% Request.ServerVariables("HTTP_MY_HEADER") %>
Scripti ile server MY-HEADER isimli bir başlık arar.
HTML ifadelerde başlıklar içerikten once yer alması gerktiğinden addheader content gonderilmeden once yani .asp dosyanız bir çıktı uretmeden once yer almalıdır.Bunun için flush metodu  kullanılabilir.
<HTML>
Here's some text on your Web page.
<% Response.AddHeader "WARNING", "Error Message Text" %> Here's some more interesting and illuminating text.
<% Response.Flush %>
<% Response.Write("some string") %>
</HTML>
Örnek
<% Response.Addheader "WWW-Authenticate", "BASIC" %>
2-AppendToLog
web serverinizin loglarına yeni bir string ekler.sayfanız icinde bir cok kez cağiridiginizda her seferinde yeni bir string ekleyecektir.
Syntax
Response.AppendToLog string
Parametreler:
string :Eklenecek text.loglarda ifadeler ( , )(virgul)lerle ayrıldıgından text parametresi virgul içermemelidir.
Örnek
<% Response.AddToLog "My custom log message" %>
3-BinaryWrite
karakter donuşümü yapılmaksızın bilgileri HTTP çıktısına yazar.belli uygulamalarda kullanılmak uzere binary data gibi  non-string ifadelerle çalışıyorsanız yaralı bir  metod olabilir.
Syntax
Response.BinaryWrite data
Parameters
data:HTTP çıktısına yazılacak olan data.bu veri VT_ARRAY yada VT_UI1 tipinde olabilir.
Örnek
<%
  Set objBinaryGen = Server.CreateObject("MyComponents.BinaryGenerator")
  vntPicture = objBinaryGen.MakePicture
  Response.BinaryWrite vntPicture
%>
4-Clear
tamponlanmış tüm HTML çıktılarını siler.Bu method sadece body kısmını silebilir headerları silemez.Response.buffer özelliği true ise bu methodun kullanılması run-time error oluşturur.
Syntax
Response.Clear
5-End
web serverin scripti çalıştırmasını  dururur ve o zamana  kadar uretilen sonuçları client taraf gonderir.
Syntax
Response.End
 
eğer  Response.Buffer özelliği TRUE yapılmışsa , Response.End 'in kullanılması tamponlanmış veriyi gonderir. eğer kullanıcıya veri gitmesini istemiyorsanız,önce Response.Clear metodunu kullanmalısınız
<%
  Response.Clear
  Response.End
%>
6-Flush:
tamponlanmış veriyi hemen kullanıcıya gonderir.Eğer Response.buffer ozelliği TRUE  ise hata oluşur
Syntax
Response.flush
7-Redirect
browseri baska bir url ye gonderir
Syntax
Response.Redirect URL
Parametreler
URL :(Uniform Resource Locator) yonlendirilen yer
 
Redirect metodu kullanıldığı zaman şu başlık eklenir:
HTTP 1.0 302 Object Moved
Location URL
 
<% Response.Redirect "http://www.microsoft.com" %>
8-Write
belirtilen yazıyı HTTP çıktısına ekler
Syntax
Response.Write variant
Parametreler
variant :yazılacak veri. Asp tagi yazmak için "%\>" yazılmalıdır.
Ornekler
I just want to say <% Response.Write "Hello World." %>
Your name is: <% Response.Write Request.Form("name") %>
 
<% Response.Write "<TABLE WIDTH = 100%\>" %>

Alıntı
BilX.Net