En Büyük İslami Forum Sitesi

Programlama Dilleri => Delphi => Konuyu başlatan: administrator - Aralık 09, 2010, 12:51:25 ÖS

Başlık: Tüm sistem icerisinde gecerli bir "hotkey" yaratma
Gönderen: administrator - Aralık 09, 2010, 12:51:25 ÖS
type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  protected
    procedure hotykey(var msg:TMessage); message WM_HOTKEY;
  end;

var
  Form1: TForm1;
  id,id2:Integer;

implementation

{$R *.DFM}


procedure TForm1.hotykey(var msg:TMessage);
begin
  if (msg.LParamLo=MOD_CONTROL) and (msg.LParamHi=81) then
  begin
    ShowMessage('Ctrl + Q ');
  end;

  if (msg.LParamLo=MOD_CONTROL) and (msg.LParamHi=82) then
  begin
    ShowMessage('Ctrl + R ');
  end;
end;


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  id:=GlobalAddAtom('hotkey');
  RegisterHotKey(handle,id,mod_control,81);

  id2:=GlobalAddAtom('hotkey2');
  RegisterHotKey(handle,id2,mod_control,82);
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  UnRegisterHotKey(handle,id);
  UnRegisterHotKey(handle,id2);
end;