Kuvvetli Rızk Okuması

En Büyük İslami Forum Sitesi/Kuvvetli Rızk Okuması => Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. Vallâhü yerzüku men yesâü bi gayri hisâb. Fetekabbelehâ rabbühâ bi kabûlin hasenin ve

Gönderen Konu: Kuvvetli Rızk Okuması  (Okunma sayısı 5411 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • İleti: 24515
  • Karma: +3/-1
    • Profili Görüntüle
    • Toplist Ekle Site Ekle
Kuvvetli Rızk Okuması
« : Mayıs 04, 2010, 08:43:59 ÖÖ »
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn.
Vallâhü yerzüku men yesâü bi gayri hisâb. Fetekabbelehâ
rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve
keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe
vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet
hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yesâü bi gayri
hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul egayrallâhi
ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ
yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ
meîyise kalâlen mâ teskürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû
yestadafûne mesârikal ardı ve megâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve
temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû
ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû
yu'risûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm
minet tayyibâti lealleküm teskurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte
fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines
semerâti leallehüm yeskurûn. Ve inne min seyin illâ ındenâ
hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma'lûm. Mâ
ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve
hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ.
innâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli seyin sebebâ.
Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve asiyyâ.
Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri
min ba'diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn.
Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye
hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü
yerziku men yesâü bi gayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin
femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi
hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve
yeksifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh.
Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm
mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne

alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve
necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin
fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi
semarâtü külli seyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm
lâ ya'lemûn. Febtegû ındallâhir rizka va'büdûhü veskurû lehü
ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü
rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm.
Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm
sümme yuhyîküm hel min sürakâiküm men yefalü min
zâliküm min seyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüsrikûn. Elem
terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı
ve esbega aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min
rizki rabbiküm ves kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün
gafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh.
Ve mâ enfaktüm min seyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur
râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike
lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba'dihi ve hüvel
azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi gayri hisâb.
inne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe
yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve
men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâligu
emrihi kad cealallâhü li külli seyin kadrâ.
RIZK AYETLERi
Rızkın genis, kazancının kolay, insanların kendisine saygı ve
sevgisini arzu eden kimse, bu rızk Ayetlerini bir kagıt üzerine misk
ve zaferan ile yazsın. Bu yazılı hirzi üzerinde tasır ve kendine vird
edinip hergün okursa, Allah Teala hazretleri onu ümit etmedigi
yerden rızıklandırır. O kisiyi herkes sever, sayar ve hürmet eder.
Eddürrün nazım isimli eserin müellifi Ebu Muhammed el Yafi
r.a. rızk Ayetleri için söyle der; Seyh ebul Abbas el Mürsi nin bizzat
kendi eliyle yazmıs oldugu bir yazısında gördüm ve söyle diyordu.
Bu Rızk Ayetleri ister yazılmıs olsun, ister okunmus olsun, isterse
üzerinde bulundurulmus olsun, bu yollardan herhangi birisiyle, bu
Ayeti kerimeleri beraberinde bulunduran kimse bir ay süre
içerisinde, istemis oldugu maksadına çok seri olarak kuvvetli bir
sekilde ulasır.
ilk kez duyanlar bunu günlük en az 1 kere okusun çok fayda görür inşaallah

Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin Sizi yaratan sonra rızıklandıran Allah'tır Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden harcayın Allah dilediğini rızıklandırır." Sizin de onların da rızkını Allah verir Elbette Allah onları rızıklandıracaktır "Dilediği kimseye rızkı genişletir Öyleyse rızkı Allah katında arayın Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın Şüphesiz ki rızıklandıran Allah'tır
BilX.Net