ZÂRİYÂT Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali

En Büyük İslami Forum Sitesi/ZÂRİYÂT Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali => 51 - ZARİYAT Bismillahirrahmanirrahim 1.    Vezzariyati zerva     2.    Fel hamilati vıkra     3.    Fel cariyati yusra     4.

Gönderen Konu: ZÂRİYÂT Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali  (Okunma sayısı 14088 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı administrator

  • Administrator
  • General
  • *****
  • İleti: 24515
  • Karma: +3/-1
    • Profili Görüntüle
    • Toplist Ekle Site Ekle
ZÂRİYÂT Suresi Latin okunuşu ve türkçe meali
« : Aralık 28, 2010, 04:45:00 ÖS »
51 - ZARİYAT
Bismillahirrahmanirrahim

1.    Vezzariyati zerva    
2.    Fel hamilati vıkra    
3.    Fel cariyati yusra    
4.    Fel mukassimati emra    
5.    İnnema tuadune le sadık    
6.    Ve inned dine le vakı'    
7.    Ves semai zatil hubuk    
8.    İnnekum le fi kavlim muhtelif    
9.    Yu'feku anhu men ufik    
10.    Kutilel harrasun    
11.    Ellezine hum fi ğamratin sahun    
12.    Yes'elune eyyane yevmud din    
13.    Yevme hum alen nari yuftenun    
14.    Zuku fitnetekum hazellezi kuntum bihi testa'cilun    
15.    İnnel muttekıyne fi cennativ ve uyun    
16.    Ahızıne ma atahum rabbuhum innehum kanu kable zalike muhsinin    
17.    Kanu kalilem minel leyli ma yehceun    
18.    Ve bil eshari hum yestağfirun    
19.    Ve fi emvalihim hakkul lis saili vel mahrum    
20.    Ve fil erdı ayatul lil mukınin    
21.    Ve fi enfusikum e fe la tubrırun    
22.    Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun    
23.    Fe ve rabbis semai vel erdı innehu lehakkum misle ma ennekum tentıkun    
24.    Hel etake hadisu dayfi ibrahimel mukramin    
25.    İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale selam kavmum munkerun    
26.    Ferağa ila ehlihi fe cae bi ıclin semin    
27.    Fe karrabehu ileyhim kale e la te'kulun    
28.    Fe evcese minhum hıyfeh kalu la tehaf ve beşşeruhu bi ğulamin alim    
29.    Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket vecheha ve kalet acuzun akıym    
30.    Kalu kezaliki kale rabbuk innehu huvel hakimul alim    
31.    Kale fema hatbukum eyyuhel murselun    
32.    Kalu inna ursilna ila kavmim mucrimin    
33.    Li nursile aleyhim hıcaratem min tıyn    
34.    Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin    
35.    Fe ahracna men kane fiha minel mu'minin    
36.    Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel muslimin    
37.    Ve terakna fiha ayetel lillezine yehafunel azabel elim    
38.    Ve fi musa iz erselnahu ila fir'avne bi sultanim mubin    
39.    Fe tevella bi ruknihi ve kale sahırun ev mecnun    
40.    Fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil yemmi ve huve mulim    
41.    Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym    
42.    Ma tezeru min şey'in etet aleyhi illa cealethu kir ramim    
43.    Ve fi semude iz kıyle lehum temetteu hatta hıyn    
44.    Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus saıkatu ve hum yenzurun    
45.    Femestetau min kıyamiv ve ma kanu muntesırın    
46.    Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu kavmen fasikıyn    
47.    Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun    
48.    Vel erda feraşnaha fe nı'mel mahidun    
49.    Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun    
50.    Fe firru ilallah inni lekum minhu nezirum mubin    
51.    Ve la tec'alu meallahi ilahen ahar inni lekum minhu nezirum mubin.    
52.    Kezalike ma etellezine min kablihim mir rasulin illa kalu sahırun ev mecnun    
53.    E tevasav bih bel hum kavmun tağun    
54.    Fe tevelle anhum fe ma ente bi melun    
55.    Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu'minin    
56.    Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya'budun    
57.    Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey yut'ımun    
58.    İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin    
59.    Fe inne lellezine zalemu zenubem misle zenubi ashabihim fe la yesta'cilun    
60.    Fe veylul lillezine keferu miy yevmihimullezi yuadun    

Türkçe Meali

51 - Zariyat
Bismillahirrahmânirrahîm

         
Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen

1, 2, 3, 4, 5, 6.    Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.    
7, 8.    Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki, muhakkak siz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz.    
9.    Ondan (Peygamber'den) çevrilen çevrilir.    
10, 11.    Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve "Muhammed şairdir, delidir" diyen) yalancılar kahrolsun!    
12.    "Ceza günü ne zaman?" diye sorarlar.    
13, 14.    Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur."    
15, 16.    Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi.    
17.    Geceleri pek az uyurlardı.    
18.    Seherlerde bağışlama dilerlerdi.    
19.    Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.    
20, 21.    Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?    
22.    Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır.    
23.    Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size vadolunanlar), sizin konuşmanız gibi gerçektir.    
24.    (Ey Muhammed!) İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?    
25.    Hani onlar, İbrahim'in yanına varmışlar ve "Selâm olsun sana!" demişlerdi. O da "Size de selâm olsun." demiş, "Bunlar tanınmamış (yabancı) kimseler" (diye düşünmüştü).    
26.    Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi.    
27.    Onu önlerine koydu. "Yemez misiniz?" dedi.    
28.    (Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar, "korkma" dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler.    
29.    Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. "Ben kısır bir kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)" dedi.    
30.    Onlar dediler ki: "Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir."    
31.    İbrahim onlara: "O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?" dedi.    
32, 33, 34.    Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (Lût'un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik."    
35.    Orada (Lût'un yöresinde) bulunan mü'minleri çıkardık.    
36.    Zâten orada bir ev halkında başka müslüman bulamadık.    
37.    Orada, elem dolu azapdan korkacaklar için bir ibret bıraktık.    
38.    Mûsâ kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun'a göndermiştik.    
39.    O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve "Bu bir büyücü veya delidir" dedi.    
40.    Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. O ise (pişman olmuş), kendini kınıyordu.    
41.    Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.    
42.    Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.    
43.    Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, "Bir süreye kadar faydalanın bakalım" denmişti    
44.    Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti.    
45.    Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkasından yardım görebildiler.    
46.    Bunlardan önce de Nûh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler.    
47.    Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.    
48.    Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.    
49.    Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.    
50.    O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben, size O'nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.    
51.    Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.    
52.    İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki,"O bir büyücüdür" yahut "bir delidir" demiş olmasınlar.    
53.    Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.    
54.    Onun için, onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin.    
55.    Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir.    
56.    Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.    
57.    Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.    
58.    Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.    
59.    Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler.    
60.    Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline!    


Sureyi Sesli Dinlemek İçin Tıklayınız

« Son Düzenleme: Mayıs 13, 2013, 01:07:35 ÖS Gönderen: administrator »
BilX.Net

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
54078 Gösterim
Son İleti Mayıs 23, 2012, 12:42:43 ÖS
Gönderen: administrator